به نظر می رسد شاخص کل به واسطه رشد احتمالی گروه هایی چون فلزی ، معدنی ، پتروشیمی و ... امروز هم یک گام دیگر به محدوده ١٠٠ هزار واحد نزدیک شود. تا احتمالا طی...