به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم در قیمت های تابلو می تواند با بازدهی بسیار خوبی همراه و در راستای وضعیت تکنیکالی خود به قیمت های بالایی به عنوان هدف خود دست یابد.