بورس تهران در معاملات دومین روز کاری هفته زیر فشار سنگین فروش قرار داشت و باری دیگر شاهد سرخ‌پوش شدن اکثر نمادهای پُر گردش و پُر معامله بازار بودیم. برخی دلیل این وضعیت را بخشنامه جدید سازمان بورس عنوان می کنند و برخی دیگر معتقدند که گزارش ضعیف معدودی از شرکت های مورد توجه موجب شده تا باری دیگر بازار نیاز به استراحت و ...