برای بازار امروز بهتر است پیش از هر چیز نگاهی به قیمت ها در بازارهای جهانی داشته باشیم. نفت ۶٩ دلار ، طلا ١٣٣١ دلار ، روی ٣۴٠٧ دلار و مس ٧٠۴۵ دلار! همچنان قیمت ها در سطوح قابل قبولی قرار دارند. مضاف بر اینکه روز پنچشنبه دلار ۴۵٠٠ تومان را هم تاچ کرد. به نظر می رسد