بورس تهران در معاملات سومین روز کاری هفته و پس از یک رشد حدود ١٠ درصدی دیگر در نمادهای بزرگ و صادرات محور ، با فشار عرضه های بیشتری روبرو شد. بازار سرمایه در حالی به یک قدمی سقف قبلی خود در سطوح ٩٨ هزار ۶٠٠ واحدی بازگشته و بازدهی حدود ٢٧ درصدی را از ابتدای سال تاکنون به ثبت رسانده که همچنان بسیاری از سهامداران و ...