به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سیگنال به دلیل رشد قیمت های جهانی اوره از یک سو و رشد دلار از سوی دیگر به عنوان سهمی دلاری شناخته که رشد چندانی در چند ماهه اخیر نداشته است خرید سهم تنها با دید میان مدت و اثر گذاری افزایش قیمت ها می تواند بازدهی خوبی داشته باشد، مضافا این که احتمال عرضه در قیمت های یاد شده وجود داشته خرید باید با صبوری انجام شود.