امروز یک عرضه اولیه داریم. تعداد ١۶ میلیون سهم از ٨٠ میلیون سهام شرکت شیر وگوشت زاگرس در نماد زشگزا به روش ثبت سفارش برای نخستین بار عرضه اولیه خواهد شد. کف و سقف قیمتی برای ثبت سفارش زشگزا مبلغ ٣۴٠٠ ریال و ٣۵٠٠ ریال در نظر گرفته شده و هر شخص حقیقی و حقوقی نیز امکان خرید حداکثر ١٣٠ سهم را خواهد داشت....