ابوالقاسم خرد جو مدیر عامل بانک توسعه صنعتی و معدنی در جلسه مورخ ۶ آذر ١٣۴۵ که با حضور کارشناسان برنامه ریزی وزارتخانه ها، بانک ها و موسسات مختلف وزارت اقتصاد برگزار شد ، اظهار داشت: در کشوری مثل ایران که دارای رشد فوق العاده اقتصادی می باشد باید سرمایه گذاری به همان نسبت افزایش یابد و می دانیم که سرمایه گذاری احتیاج به پول دارد. در ایران پول به اندازه کافی وجود دارد ولی اوراق بهادار موجود نیست و برای استفاده از پول های موجود باید اوراق بهادار به وجود آید. اوراق بهادار بر دو قسم است اوراق قرضه که ثابت بودن بهره از مشخصات آن است و اوراق سهام که بهره ثابت ندارند و توام با ریسک است. اوراق قرضه منابع مالی دولت را تقویت می کند و بر خلاف مالیات که جنبه اجباری دارد به صورت اختیاری منابع جدید را در اختیار دولت می گذارد. اسناد خزانه که در چند سال اخیر منتشر شده به علت بهره زیاد و مدت کم با این که بسیار اوراق جالبی بوده است با این حال آن طور که باید احتیاج مردم را با اوراق بهادار بر نیاورده است زیرا اولا تعداد زیادی از این اوراق در بازار کنترل شده به فروش رفته و ثانیا انواع محدود بوده است. از طرف دیگر باید توجه داشت که بورس احتیاج به پول های دراز مدت دارد و در مورد اوراق هم پول های دراز مدت را جمع کند. معمولا کسانی که سهام شرکت ها را می خرند به چند نکته توجه دارند. آیا اصل پول به جای امنی می رود یا نه و این که با در نظر گرفتن میزان ریسک آیا حداقل بازده معینی وجود دارد یا خیر.آیا مدیران شرکت لایق هستند و آیا در موقع احتیاج صاحب سهم می تواند سهام خود را به پول تبدیل کند. خریدار اوراق بهادار وقتی اقدام به خرید سهام شرکت خواهد نمود که برای یک یک این سوالات جواب مثبت وجود داشته باشد. تاسیس بورس سهام اوراق بهادار در ایران در آینده نزدیکی عملی خواهد شد ولی به علت عدم آشنایی مردم تصور نمی شود خرید و فروش سهام به این زودی ها رونق بگیرد...

بورس۲۴ : در نوشتار هشتم از گاه شمار 50 سالگی بورس به این موضوع پرداخته شد که آیین نامه اجرایی قانون تاسیس بورس اوراق بهادار در مهر سال 1345به تصویب کمیسیون مشترکی از نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران رسید و برای امضای وزیران اقتصاد و دادگستری ارسال شد و خبر عرضه 700 میلیون تومان سهام کارخانجات دولتی هم در کیهان منتشر شد.

سهام کارخانجات مواد نسوز امین آباد، قند کرج، نساجی شاهی، چیت سازی بهشهر، کنسرو شاهی و روغن کشی ورامین در فهرست این عرضه ها قرار داشت. به گفته مهندس قره گوزلو مدیر عامل شرکت سهامی کارخانه های دولتی ایران برای تجهیز و سوددهی هر چه بیشتر این کارخانه ها بیست میلیون تومان هزینه شد. کارمندان اضافی آن ها باز خرید و دیون مطالبتشان پرداخت شده بود و کارخانه ها با سرمایه خالص به فروش می رسیدند.

متن فرمان شاه برای تاسیس شرکت سهامی کارخانه های ایران و فروش سهام و قانون مزبور در تاریخ 28 تیر سال 1344 به تصویب مجلس سنا رسید و تاریخ سوم مرداد همان سال از تصویب مجلس شورای ملی گذشت.

پس از آن ابوالقاسم خرد جو مدیر عامل بانک توسعه صنعتی و معدنی در جلسه مورخ 6 آذر 1345 که با حضور کارشناسان برنامه ریزی وزارتخانه ها، بانک ها و موسسات مختلف وزارت اقتصاد برگزار شد ، اظهار داشت: در کشوری مثل ایران که دارای رشد فوق العاده اقتصادی می باشد باید سرمایه گذاری به همان نسبت افزایش یابد و می دانیم که سرمایه گذاری احتیاج به پول دارد. در ایران پول به اندازه کافی وجود دارد ولی اوراق بهادار موجود نیست و برای استفاده از پول های موجود باید اوراق بهادار به وجود آید. اوراق بهادار بر دو قسم است اوراق قرضه که ثابت بودن بهره از مشخصات آن است و اوراق سهام که بهره ثابت ندارند و توام با ریسک است. اوراق قرضه منابع مالی دولت را تقویت می کند و بر خلاف مالیات که جنبه اجباری دارد به صورت اختیاری منابع جدید را در اختیار دولت می گذارد.

اسناد خزانه که در چند سال اخیر منتشر شده به علت بهره زیاد و مدت کم با این که بسیار اوراق جالبی بوده است با این حال آن طور که باید احتیاج مردم را با اوراق بهادار بر نیاورده است زیرا اولا تعداد زیادی از این اوراق در بازار کنترل شده به فروش رفته و ثانیا انواع محدود بوده است. از طرف دیگر باید توجه داشت که بورس احتیاج به پول های دراز مدت دارد و در مورد اوراق هم پول های دراز مدت را جمع کند. معمولا کسانی که سهام شرکت ها را می خرند به چند نکته توجه دارند. آیا اصل پول به جای امنی می رود یا نه و این که با در نظر گرفتن میزان ریسک آیا حداقل بازده معینی وجود دارد یا خیر.آیا مدیران شرکت لایق هستند و آیا در موقع احتیاج صاحب سهم می تواند سهام خود را به پول تبدیل کند. خریدار اوراق بهادار وقتی اقدام به خرید سهام شرکت خواهد نمود که برای یک یک این سوالات جواب مثبت وجود داشته باشد. تاسیس بورس سهام اوراق بهادار در ایران در آینده نزدیکی عملی خواهد شد ولی به علت عدم آشنایی مردم تصور نمی شود خرید و فروش سهام به این زودی ها رونق بگیرد.

ادامه دارد...

برگرفته از کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران ؛ نوشته علی سعیدی و شادروان شهلا کشاورز نژاد