به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، معادن بافق با بازدهی قابل توجه ٢٠ درصدی طی دو هفته به تارگت خود رسیده و فروش و سیو سود می تواند مناسب باشد البته با توجه به روند صعودی قیمت دلار و قیمت های جهانی روی در صورت پایداری شرایط فعلی این بازدهی می تواند بیش از پیش افزایش داشته باشد.