در مقیاس زمانی هفتگی نوسانات قیمتی سهام شرکت بورس اوراق بهادار تهران را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به صورت ریتمیک سه بار به کف کانال مذکور و سه بار هم به محدوده سقف این کانال واکنش نشان داده است. اخیرا ...

تحلیل تکنیکال بورس اوراق بهادار تهران (بورس) :

 

در مقیاس زمانی هفتگی نوسانات قیمتی سهام شرکت بورس اوراق بهادار تهران را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به صورت ریتمیک سه بار به کف کانال مذکور و سه بار هم به محدوده سقف این کانال واکنش نشان داده است. اخیرا قیمت پس از برخورد با محدوده کف کانال با افزایش تقاضا مواجه شده است. اگر روال اخیر نوسانی سهم مجددا تکرار شود ، مجددا قیمت تا حوالی سقف کانال یعنی حوالی 650 تومان رشد خواهد داشت. بررسی رفتار سهم در زمان رشد قیمتی نشان می دهد که معمولا قیمت رشدهای تند و تیزی داشته. بنابراین در صورت عبور از مقاومت 425 تومان انتظار می رود ظرف 12 هفته کاری قیمت تا حوالی 650 تومان رشد داشته باشد. در صورت تثبیت قیمت زیر 360 تومان تحلیل فوق از درجه اعتبار ساقط است.