اما برای امروز بورس تهران در حالی کار خود را آغاز می کند که قیمت های جهانی شروع قابل قبولی داشتند. نفت تقریبا به ٧٠ دلار رسیده و فلز روی موفق به عبور از ۴۴٠٠ دلار شده است. مس هم در نزدیکی ٧٢٠٠ دلار قرار دارد. به این ترتیب به نظر می رسد موج مثبت ایجاد شده از ابتدای هفته ، امروز هم ادامه داشته باشد....