لازم به ذکر است متوسط بازدهی یکماه گذشته این صندوق نیز به ١١ درصد می رسد. پس از آن صندوق های کارگزاری بانک ملی، .....

بورس۲۴ : بازار سهام پس از پشت سر گذاشتن یک دوره هیجانی، در هفته گذشته روند نسبتا کم نوسان در فضای احتیاطی تجربه کرد و نماگر بازار رشد کم جان 0.3 درصد را به ثبت رساند. صندوق ای سرمایه گذاری در سهام نیز نسبت به هفته های گذشته شرایط بهتری را پشت سر گذاشتند که در این میان عملکرد صندوق های مشترک سیب، دماسنج، سپهرآتی خوارزمی، یکم سامان و آسمان یکم برجسته تر بود و به کسب بازده بین 1 تا 3 درصد در این صندوق ها منجر شد.

همچنین در بررسی روند شش ماهه گذشته مطابق با جدول زیر آوای ثروت یکم با کسب بازده 49 درصدی صدرنشین دوره بوده است. لازم به ذکر است متوسط بازدهی یکماه گذشته این صندوق نیز به 11 درصد می رسد. صندوق های کارگزاری بانک ملی، پاداش سرمایه پارس، خوارزمی، مبین سرمایه و ... در رده های بعدی قرار گرفته اند.

برای بررسی دقیق تر، اطلاعات و روند بازدهی 80 صندوق سرمایه گذاری در سهام در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است؛

درصد بازدهی صندوق هایی که از بازدهی شاخص کل در بازه های زمانی متفاوت بیش تر بوده است به رنگ سبز مشخص شده است. برای مثال همانگونه که مشاهده می نمایید طی ماه گذشته بازده صندوق های سرمایه گذای مشترک سیب، آسمان یکم و ...از بازده بازار(11%) بالاتر بوده است.

دوره برتر بازدهی، درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است.

در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.