در گروه پالایشی تقاضا بهتر از روز گذشته بود و البته چراغ اول را تبریزی ها روشن کردند. عواملی نظیر رشد قیمت نفت و ورود به کانال ٧٠ دلاری در کنار افزایش نرخ دلار و نزدیک شدن به کانال ٣.٧٠٠ تومانی و همچنین خوشبینی مدیران پارسان ( سهامدار عمده شبریز ، شراز و شبندر ) به رشد درآمد شرکتها از مهمترین دلایلی است که بازار را مجاب به خرید نمادهای این گروه می کند. لازم به ذکر است با افزایش بیش از پیش قیمت نفت و ...