اما برای امروز از یکسو قیمت های جهانی را داریم. نفت به یک قدمی ٧٠ دلار رسیده ، روی حوالی ٣۴٠٠ دلار نوسان می کند و مس بالای ٧١٠٠ دلار قرار دارد. از طرف دیگر ترامپ با همه حواشی برجام را یک دوره دیگر تاکید کرد و حالا بازار بهانه ای به عنوان مسائل سیاسی ندارد....