برای امروز علیرغم قرار داشتن قیمت های جهانی در سطوح مطلوب ، به نظر بازار بیشتر از مسائل سیاسی خط می گیرد. عملا باید گفت امروز ریسک گریزها روی دگمه خروج کلیک خواهند کرد و همین موضوع باعث می شود تا خیلی به بازار امروز خوشبین نباشیم. در سمت مقابل...