گروه فلزی و معدنی ، در معاملات چهارمین روز کاری هفته هم مورد توجه بودند اما فشار عرضه بیشتر از روزهای اخیر بود ؛ چراکه در عین ورود معامله گران جدید ، شاهد شناسایی سود توسط برخی از حقوقی ها و حقیقی هایی که تعداد سهم بالایی دارند ، هستیم. ٣ عامل : انتشار گزارش مثبت ٩ ماهه توسط فرآور ، قرار گرفتن دلار در سطوح ۴.٣٠٠ – ۴.۴٠٠ دلاری و ثبات قیمت ها در بازارهای جهانی ، از عواملی است که موجب شده روند صعودی نمادهای این گروه ...