اما در ادامه به سراغ یکی دیگر از نمادهای گروه فلزی و معدنی به نام «فزرین» خواهیم رفت. سهمی که به مانند سایر رویی ها عملکرد خوبی داشته و بازدهی خوبی را برای سهامدارانش به ارمغان آورده است و جالب اینجاست که فرزین P/e جذابی هم دارد. این شرکت در آخرین گزارشی که به بازار ارائه کرده ، سود هر سهم خود را با تعدیل مثبت ٣۴ درصدی از سطوح ۶٣۵ ریالی به ...