بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آذر ماه امسال حاکی از آن است که از مجموع ١٧ هزار و ٧٧۶ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴٩ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده ­اند. سهم نوسازها از معاملات ملک شهر تهران در مقایسه با آذر ماه سال ٩۵ حدود ۴ درصد کاهش نشان می ­دهد و در مقابل، سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ١٠ سال و بیش از ١۵ سال ساخت، افزایش پیدا کرده است. در آخرین ماه از پاییز امسال، فروش واحدهای با عمر بنای ١۶ تا ٢٠ سال ساخت، دو برابر شد و ١١۵ درصد افزایش پیدا کرد. به این ترتیب مشخص می­ شود، بار عمده رونق معاملات مسکن در حال حاضر توسط قدیم ­سازها تحمل می ­شود...

بورس۲۴ : در آذر ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان­ های مسکونی در شهر تهران به 17 هزار و 800 واحد رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 50.2 درصد افزایش پیدا کرد. در این ماه، مطابق آمارهای بانک مرکزی از تحولات بازار ملک شهر تهران، میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه ­های معاملات ملکی به 5 میلیون و 90 هزار تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 14.9 درصد افزایش نشان می ­دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آذر ماه امسال حاکی از آن است که از مجموع 17 هزار و 776 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 49 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده ­اند. سهم نوسازها از معاملات ملک شهر تهران در مقایسه با آذر ماه سال 95 حدود 4 درصد کاهش نشان می ­دهد و در مقابل، سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال ساخت، افزایش پیدا کرده است. در آخرین ماه از پاییز امسال، فروش واحدهای با عمر بنای 16 تا 20 سال ساخت، دو برابر شد و 115 درصد افزایش پیدا کرد. به این ترتیب مشخص می­ شود، بار عمده رونق معاملات مسکن در حال حاضر توسط قدیم ­سازها تحمل می ­شود.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آذر ماه سال جاری حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 15 درصدی از کل معاملات،‌ بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم­ های 11 و 10 درصدی در رتبه ­های بعدی قرار گرفته­ اند. در مجموع حدود 74 درصد از کل معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 8،‌14، 10،‌7، 3، 1 و 15) بوده و 12 منطقه باقی مانده نیز نزدیک به 26 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده ­اند.

ماه گذشته متوسط قیمت واحدهای مسکونی فروخته شده در تهران 4 درصد نسبت به آبان و نزدیک به 15 درصد نسبت به آذر 95 رشد کرد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 5 و معادل 24 درصد و کمترین رشد نیز به منطقه 16 معادل 5 درصد مربوط است.

در میان مناطق 22 گانه شهر تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معدل 10 میلیون و 640 هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با 2 میلیون و 400 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. این قیمت ­ها در این دو منطقه به ترتیب 6 درصد و 7 درصد افزایش نشان می­ دهد.

در نه ماهه نخست سال 1396 ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 131 هزار و 500 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش 12 درصدی را نشان می ­دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران به سطح 4 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد افزایش را نشان می ­دهد.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنای آپارتمانی در ماه گذشته حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 3 تا 3.5 میلیون تومان در هر مترمربع با سهم 11 درصدی بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده­ اند و دامنه ­های قیمتی 2.5 تا 3 و 3.5 تا 4 میلیون تومان نیز به ترتیب با سهم ­های 10 و 9 درصدی در رتبه­ های بعدی قرار دارند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در آذرماه سال 1396 نشان می­ دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای " 60 تا 70 " متر مربع معادل 14.3 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای" 70 تا 80 " و " 50 تا 60 " متر مربع به ترتیب با سهم های 13.2 و 12.9 درصدی در رتبه ­های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 49.4 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

واحدهای مسکونی با ارزش 150 تا 200 میلیون تومان با اختصاص سهم 11 درصد،‌ بیشترین سهم از معاملات مسکن ماه گذشته شهر تهران را به خود اختصاص دادند. واحدهای دارای ارزش 200 تا 250 میلیون تومان و 100 تا 150 میلیون تومان نیز هر کدام با اختصاص 10 و 9 درصد در رتبه ­های بعدی قرار دارند.

در مجموع بیش از نیمی از معاملات به آپارتمان­ های مسکونی با ارزش کمتر از 400 میلیون تومان تعلق داشته است.

رشد حجم معاملات مسکن در 9 ماهه اول امسال بالاترین رشد تجمیعی از ابتدای سال تا کنون به حساب می­ آید. پیش­تر، رشد معاملات در بهار و همچنین در 6 ماه اول امسال، به مراتب کمتر از 10 درصد بود.