در گروه سنگ آهنی ، کچاد یکی از سهم هایی است که اخیرا راه افتاده و توجه بازار به این سهم هم جلب شده است. البته کچاد بازدهی کمتری نسبت به سایر اعضای گروه داشته اما این روزها معاملات بهتری را تجربه می کند. به عنوان مثال گلگهر از ابتدای تابستان تاکنون در حدود ٨٠ درصد بازدهی داشته اما بازدهی چادرملو در حدود ۵٠ درصد بوده است و این یعنی ...