به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم در راستای رشد قیمت های جهانی محصولاتش از یک سو و رشد قیمت دلار و صادرات محور بودن شرکت با روند صعودی خوبی در بازه میان مدت همراه خواهد شد.