با فروکش کردن هیجانات سیاسی ، هیجان فروش در بازار هم تا حدودی فروکش کرد و نتیجتا در جریان معاملات روز گذشته شاخص کل تقریبا یک سوم از افت روز یکشنبه را جبران کرد. البته همچنان فشار فروش ها در محدوده مثبت بالاست با این حال همین که دیروز بازار مثبت و متعادلی را داشتیم اتفاق خوبی بود...