روز گذشته تحت تاثیر هیجانات ایجاد شده در بازار شاهد سقوط ١.٧ درصدی نماگر بورس تهران بودیم و تقریبا تمام نمادهای شاخص بازار را تا محدوده حداقل قیمتی فروختند! البته در این بین حضور محسوس حقوقی ها و خرید گسترده در منفی ها موجب شد تا پس از گذر از نیمه اول تایم معاملاتی اوضاع تا حدودی بهبود یابد...