عملکرد پاداش سرمایه پارس، آوای ثروت کیان، سپهر کاریزما، مشترک توسعه ملی و فیروزه موفقیت برجسته تر بود....

بورس۲۴ : بورس هفته گذشته نیز شاهد تداوم روند صعودی قیمت سهام و ثبت بازدهی 2.5 درصدی بود با این حال، در اثر رشد پیوسته قیمت‌ها در یک ماه اخیر فروشندگان بیشتری ترغیب به عرضه سهام شده‌اند و این مساله در کنار فضای سیاسی منجر به فشار عرضه و تشدید نوسانات در روزهای اخیر شده است. در میان صندوق های سبز هفته نخست دیماه، عملکرد پاداش سرمایه پارس، آوای ثروت کیان، سپهر کاریزما، مشترک توسعه ملی و فیروزه موفقیت برجسته تر بود و با ثبت بیشترین بازدهی در صدر قرار گرفتند. از سوی دیگر شاهد روند منفی در بیش از نیمی از صندوق ها نیز بودیم که توسعه صادرات، مشترک دماسنج و بانک اقتصاد نوین ضعیف ترین عملکرد را طی این مدت برجای گذاشتند.

با توجه به اینکه صندوق های سرمایه گذاری عموما برای افرادی با ریسک پذیری کمتر، که علم زیادی به روش های تحلیلی ندارند یا زمان کافی برای مدیریت سهام خود را در اختیار ندارند، مناسب می باشد، هر واحد صندوق از تقسیم کل ارزش دارایی بر سرمایه به دست می آید که آن را با NAV یا خالص ارزش دارایی ها می سنجیم. در جدول زیر این شاخص برای 5 صندوق با بیشترین NAV نشان داده شده است. این فاکتور لزوما بیانگر عملکرد بهتر در کوتاه مدت نمی باشد بلکه ملاک خوبی برای جذب نقدینگی در میان علاقه مندان به صندوق ها تلقی می شود.

برای بررسی دقیق تر، اطلاعات و روند بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است؛

دوره برتر بازدهی، درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است.

در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.