اما طبق وعده ای که روز گذشته داده بودیم ، امروز درخصوص آرایش و سیاست جدید سازمان بورس صحبت می کنیم. اگرچه قبلا هم در رابطه با این مساله صحبت کرده بودیم اما روز گذشته موعد آغاز قوانین جدید بود. بنا به دستورالعمل جدید سازمان بورس ، ارائه مستقیم پیش ‌بینی درآمد از سوی شرکت ‌ها در سامانه «کدال» حذف شده و «گزارش تفسیری مدیریت» جایگزین پیش‌ بینی درآمدها می ‌شود. حامیان دستورالعمل مذکور ، این تصمیم را گامی مثبت برای ...