روز گذشته علیرغم اوضاع مساعد قیمت ها در بازارهای جهانی ، بورس تهران کار خود را با فشار سنگین فروش و رنج های منفی آغاز کرد. به گونه ای که ظرف کمتر از نیم ساعت عقربه های شاخص کل افت بیش از ٩٠٠ واحدی را نشان می داد!