اما در این شماره از چشم انداز به سراغ یکی از سهم های گروه فرآورده های نفتی خواهیم رفت. جایی که پالایشی ها اخیرا تعدیل خوبی زده اند و به نظر می رسد برخی از نفتی ها و شرکت های تولید کننده روانکار نیز می توانند مورد توجه باشند. فراموش نکنیم که متاسفانه تورم دوای درد اقتصاد کشور و راس آن بازار سرمایه می باشد و حتی دولت مدعی در کنترل نرخ تورم ، در این مسیر قرار گرفته و به نظر برای سال جاری تورم دو رقمی را خواهیم داشت !! بگذریم ... اما در این گزارش قصد داریم نگاهی به گزارش ٩ ماهه و همچنین عملکرد ماه به ماه شرکت «نفت سپاهان» ...