روند اصلاحی بازار سهام روز گذشته شدت گرفت و چه بسا اگر معاملات فارس نبود درجه افت شاخص به مراتب بیسشتر بود. بیشترین فشار فروش را در گروه معدنی و فلزی و همچنین نمادهای پالایشی شاهد بودیم. با این حال در نیمه دوم ، بازار را ...