روز گذشته بر خلاف جهش ٨٠٠ واحدی شاخص ، شاهد تشدید عرضه ها در بازار بودیم. اوج این عرضه ها را در نمادهایی خودرویی داشتیم. به گونه ای که لیدر این گروه یعنی خودرو را تا محدوده منفی کامل فروختند...