اما در این شماره از چشم انداز مجددا به گروه پتروشیمی سر خواهیم زد و به تحلیل یکی از سهم های متانول ساز این گروه به نام «شخارک» خواهیم نشست. رشد نرخ متانول به سطوح بیش از ۴٠٠ دلاری یکی از دلایلی است که سبب شده روند صعودی شرکت های تولید کننده متانول کماکان پایدار بماند. ضمن اینکه ٣ شرکت پتروشیمی زاگرس ، خارک و فن آوران نیز گزارش های ۶ ماهه خوبی داشتند. گزارش هایی که در عین همراه بودن با تعدیل عایدی ، نوید ...