روز گذشته موج خرید خوبی در بازار شکل گرفت و شاخص کل در یک روز رویایی بیش از ١٠٠٠ واحد رشد کرد! با توجه به وضعیت قیمت های جهانی انتظار شکل گیری موج مثبت در بازار را داشتیم ولی حقیقت امر این بود که انتظار چنین بازاری را نداشتیم! باز هم گروه های معدنی ، فلزی ، پتروشیمی و پالایشی پرچمدار بازار بودند و ...