بورس تهران در معاملات نخستین روز کاری از فصل زمستان وضعیتی بهتر از روزهای پایانی هفته گذشته داشت و همانطور که پیش بینی شده بود ، شاهد کاهش فشار عرضه و بهبود سطح تقاضا در کلیت بازار بودیم ؛ بطوریکه باری دیگر هیجان به بازار بازگشته و شاهد پرش حدود ١.٣٠٠ واحدی شاخص کل در اولین روز کاری از فصل زمستان بودیم. به نظر چند عامل در ...