به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با پذیرش ریسک بالا با توجه به قرار داشتن در سطوح حمایتی با دید تکنیکالی می تواند به اهداف صعودی خوبی با دید میان مدت دست یابد.