اما برای بازار امروز ، در حالی در اولین روز کاری از فصل زمستان به سراغ بازار می رویم که کامودیتی ها شرایط جالبی دارند! نفت به ۶۵ دلار رسیده. اوره ٢۵٣ دلار داد و ستد می شود. مس ٧١٣۵ دلار و روی ٣٢۶۶ دلار قیمت دارد...