اگرچه همچنان نشانه‌های رونق در بازار به چشم می‌خورد اما.....

بورس۲۴ : بازار سهام در ادامه روند صعودی خود در یک ماهه گذشته، توانست آخرین هفته آذرماه را با رشد 2.4 درصدی شاخص به پایان رساند، حال اگرچه همچنان نشانه‌های رونق در بازار به چشم می‌خورد اما حفظ این رونق، نیازمند گسترش و عمق‌بخشی بیشتر به بازار سهام می باشد. در این میان نگاهی به روند یک ماه گذشته صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز گویای بهبود معاملات است، طی این مدت صندوق های پاداش سرمایه پارس و آوای ثروت کیان توانستند بیش از 20 درصد بازده کسب کنند، کارگزاری بانک ملی ایران، فیروزه و ذوب آهن نیز جز برترین های یکماه گذشته بودند. آخرین هفته آذرماه با سبزنشینی دسته جمعی صندوق ها به پایان رسید و مطابق با جدول فوق پاداش سرمایه پارس، آوای ثروت کیان، هستی بخش آگاه، بانک خاورمیانه و آگاه در صدر قرار گرفتند.

برای بررسی دقیق تر، اطلاعات و روند بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است؛

درصد بازدهی صندوق هایی که از بازدهی شاخص کل در بازه های زمانی متفاوت بیش تر بوده است به رنگ سبز مشخص شده است. برای مثال همانگونه که مشاهده می نمایید طی یک ماه گذشته بازده صندوق های سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس، آوای ثروت کیان و ...از بازده بازار(8.2%) بالاتر بوده است.

در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.