اما امروز ٢٩ آذر ماه در حالی به سراغ بازار می رویم که در آخرین روز کاری از هفته و فصل پاییز قرار داریم. پاییزی که برای اهالی بازار (حداقل سهامداران نمادهای بزرگ) خاطره انگیز بود. به نظر می رسد امروز هم بازاری مشابه بازار دیروز داشته باشیم. اولا روند معاملات روز گذشته به گونه ای بود که ....