اما در ادامه گزارش امروز ، به سراغ یکی از سهم های گروه فرآورده های نفتی خواهیم رفت. جایی که پالایشی ها اخیرا تعدیل خوبی زده اند و به نظر می رسد برخی از نفتی ها و شرکت های تولید کننده روانکار نیز می توانند مورد توجه باشند. فراموش نکنیم که متاسفانه تورم دوای درد اقتصاد کشور و در راس آن بازار سرمایه می باشد و حتی دولت مدعی در کنترل نرخ تورم ، در این مسیر قرار گرفته و به نظر ...