به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با حمایت خوبی مواجه شده و می تواند با برگشت قیمتی و آغاز گر موج صعودی خوبی با بازدهی ١٠ الی ٢٠ درصدی باشد.