مطابق انتظارات روز گذشته بورس تهران وارد فاز اصلاحی شد و غالب گروه ها از جمله گروه های معدنی و فلزی ، پتروشیمی و ... با افزایش عرضه ها مواجه شدند. در مجموع می توان گفت گروه هایی که در هفته های اخیر با رشد قیمتی قابل توجه ای همراه بودند اسیر دست فروشنده ها شدند با این حال روند معاملات روز گذشته به گونه ای بود که به نظر بعید است فعلا اصلاح قیمتی جدی در بازار داشته باشیم و بیشتر شاهد شناسایی سود سهامداران قبلی و اصطلاحا دست به دست شدن سهم در بازار خواهیم بود...