بورس تهران این روزها در حالی گام های ١٠٠٠ واحدی برمیدارد که از ابتدای سال تا کنون ١٩ – ٢٠ هزار واحد بر ارزش شاخص کل افزوده شده و بازدهی بورس تهران از ٢۴ هزار واحد فراتر رفته است. عمده این رشد مرهون تاثیر نمادهای فلزی – معدنی ، پالایشی و پتروشیمی بوده است که در هفته های اخیر آهنگ تندتری به خود گرفته است. شرایط نموداری شاخص کل در مقیاس هفتگی به گونه ای است که اغلب اسیلاتورها...