در این شماره از چشم انداز نگاهی به عملکرد یکی از تایرسازان خوب بورس تهران که از نظر بنیادی وضعیت بهتری نسبت به همگروهی های خود دارد ، خواهیم داشت. تایرسازی که بواسطه بهره برداری یکی از زیر مجموعه های خود به نام لاستیک بارز کردستان ، تغییر با اهمیتی در سود سال های آتی خواهد داشت. کاهش نرخ کائوچو از اتفاقات مثبت رخ داده در صنعت تایر می باشد ؛ هر چند که ٢ عامل موجودی انبار بالا ...