به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با برگشت روند و اصلاحی که انجام داده می تواند از سر حمایت های یاد شده برگشت قیمتی خوبی داشته باشد مضافا این که تحولات بنیادی خوبی در شرکت حادث شده و به نظر می رسد کم کم شاهد اثر گذاری این تحولات در سودآوری و صورت های مالی شرکت باشیم به همین دلیل به خصوص با دید میان مدت انتظظار بازدهی خوبی را در این سهم داریم.