روز گذشته بورس تهران یک روز شیرین دیگر را با رشد خیره کننده شاخص به پایان رساند. در کنار جهش های ١٠٠٠ واحدی شاخص کل همچنان شاخص هم وزن تحرک خاصی از خود نشان نمی دهد و این مهم بیانگر آن است که فعلا بازار به صورت همگن رشد نمی کند و صرفا نمادهای بزرگ و شاخص ساز برای خرید در اولویت سهامداران قرار دارند. ...