در این شماره از چشم انداز بنا داریم تا یکی دیگر از سهم های گروه روی به نام «فرآور» را مدت هاست در حوالی کانال ١.٣٠٠ تومانی نوسان می کند ، مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. تداوم حضور «روی» در قیمت های بیش از ٣.١٠٠ دلاری می تواند تعدیلات دیگری را برای این سهم فلزی به ارمغان بیاورد ؛ هر چند که فرآور به لحاظ تکنیکی موقعیت چندان جالبی ندارد. این شرکت در اطلاعیه حسابرسی شده ای که اخیرا منتشر نموده ، سود هر سهم خود را با تعدیل مثبت ۴۴ درصدی ...