به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سیگنال با دید میان مدت خریدش در سطوخ قیمتی یاد شده می تواند مناسب باشد به خصوص این که از دید بنیادی شاهد فعال شدن پتانسیل هایی و از دید تکنیکال نیز با دید میان مدت سهم توانایی رشد قیمتی و نوسانات رو به بالای خوبی دارد. گفتنی است،همچنان دو فاکتور مهم یعنی ریسک بالا و دید میان مدت در این سیگنال باید مد نظر قرار بگیرد.