روز گذشته بورس تهران یک روز مثبت دیگر را پشت سرگذاشت اما همانطور که انتظار می رفت بر شدت عرضه ها افزوده شد. با این حال بازار چهارشنبه حواشی خاص خود را داشت که عمده آن متوجه نماد های وب و نتیجتا ابطال معاملات و توقف نماد های وب را به دنبال داشت....