در نمودار هفتگی پس از یک رشد سریع مدتی است قیمت داخل یک محدوده تراکمی در حال نوسان است...

تحلیل تکنیکال توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور :

 

در نمودار هفتگی پس از یک رشد سریع مدتی است قیمت داخل یک محدوده تراکمی در حال نوسان است. سقف این الگوی حوالی 310 – 320 تومان قرار دارد و طی این مدت کف سهم تا 250 تومان رشد کرده است. در کوتاه مدت بهترین استراتژی خرید در کف و فروش در سقف است. اما در میان مدت به نظر می رسد بهترین استراتژی انتظار برای شکست محدوده مقاومتی است. در این صورت پیش بینی می شود قیمت بتواند به مرور تا حوالی 540 تومان رشد کند.