اما با شدت گرفتن تقاضا در فولادی ها ، بازار به سراغ «فولاد هرمزگان» رفته و به نظر این سهم هم می تواند عقب ماندگی خود نسبت به سایر اعضای گروه را تا حدودی جبران کند. البته P/e هرمز بالاست اما به هر جهت آینده روشنی در انتظار سهم می باشد. در ادامه نگاهی به آخرین وضعیت شرکت خواهیم داشت. این شرکت در جدیدترین پیش بینی که طی حدود ٢ ماه اخیر منتشر نموده ، سود هر سهم خود را ...