در گروه پالایشی معاملات مثبتی را شاهد بودیم اما نیمی از نمادها متوقف شده اند و در نتیجه بازار در انتظار توقف سایر نمادها برای تعدیل عایدی می باشد. مطابق با انتظارات ، شب گذشته نماد پالایش نفت اصفهان نیز متوقف شد. این شرکت در جدیدترین بودجه ای که منتشر نموده ، سود هر سهم خود را با تعدیل سنگین ۴٩ درصدی از سطوح ۶٠٠ ریالی به ٨٩۴ ریال افزایش داده و در دوره ۶ ماهه ۴٢٢ ریال معادل ۴٧ درصد آن را پوشش داده است. افزایش ١٣ درصدی مبلغ فروش در ازای ...