به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم هم از دید بنیادی و هم تکنیکالی جای صعود بسیار خوبی داشته و می تواند در روندی آرام اما مطمئن به سمت اهداف قیمتی عنوان شده حرکت نماید.