در تایم فریم هفتگی نوسانات قیمتی دلار را از سال ٩٢ تا کنون داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به طور ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است. ...